De vele tegenstanders van vluchtelingen in Nederland leggen de oorzaak van veel problemen in Nederland bij deze groep.

Maar niets is minder waar.

B.v. de opmerking dat vluchtelingen onze woningen in pikken. Het tekort van sociale woningen is er al jaren. De kraakbeweging heeft dat in de 70 er en 80 er jaren aangetoond. Om dat een beetje uit het zicht te krijgen kwam er een anti kraak wet. In de kraak tijd stonden er al vele kantoor panden leeg, maar die konden niet worden omgebouwd naar woningen. Wat schets onze verbazing nu kan dat wel. Tevens wordt de druk op de sociale woningen groter, omdat er te weinig gebouwd wordt. De VVD heeft als uitgangs- punt dat het aantal sociale woningen eerder omlaag moet dan omhoog. Ook wordt er te weinig gebouwd in het midden segment, waardoor de doorstroom stagneert. Daar zegt Blok van dat dit zijn probleem niet is. Meneer Blok zonder bouwen voor de midden inkomens geen doorstroom. Nu mogen de scheefwoners hoge huren betalen, die gelijk worden door gesluisd naar Den Haag om het begrotings- tekort te dichten i.p.v. die gelden te investeren in nieuw bouw.

Dan het verhaal dat vluchtelingen onze banen afpakken. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat er vele een baan krijgen, maar juist die banen waar wij Nederlanders onze neus voor ophalen. In Rotterdam ging men eens met 3 bussen werkeloze het Westland in omdat daar vele vactures waren. Aan het eind van de dag had slechts 1 persoon een baan aangenomen. Ook in de jaren 60 en 70 hebben we vele gast arbeiders naar Nederland gehaald om de economie aan te jagen, omdat er veel werk bleef liggen, die Nederlanders niet wilde doen. Blijkbaar zijn er nog veel van dit soort banen, die niet kunnen worden ingevuld. De werkeloosheid lijkt hoog, maar het verschil tussen het werkeloosheids- cijfer en het aantal vacatures is kleiner dan men denkt. als ik op de TV mensen hoor zeggen, dat vluchtelingen binnen 4 maanden een baan hebben en als bron Facebook noemen, dan schiet ik enerzijds in de lach, maar anderzijds is het triest, dat mensen dit schijnbaar klakkeloos aannemen als iemand dat op Facebook plaats. Als je op Facebook met deze mensen probeert in gesprek te komen wordt je soms met de dood en de gaskamer bedreigt. Je hoeft maar een hoax op Facebook te zetten en binnen een paar dagen wordt het als werkelijkheid ervaren.

Daarnaast wordt feilloos duidelijk, dat de Europese gemeenschap geen eenheid is en ook de rest van de wereld inclusief de VN geen eenheid is. Zij zijn niet instaat door met name het eigen belang te laten prefereren, deze problemen aan te pakken.

Het komt er eigenlijk op neer dat de oplossing weer bij de gewone weldenkende burger wordt gelegd. Daar is op zich niets mis mee, maar geef die burger dan de ruimte.

Ga in goed overleg en stop b.v. niet 1400 honderd vluchtelingen in een park bij een dorp van 140 inwoners, waar het aantal van 700 was geaccepteerd door de bevolking. Je zou bijna zeggen, zet een tentenkamp bij Laren en/of Blaricum en kijk eens wat er gebeurd 😉

Kortom bij de volgende verkiezingen hebben we stof tot na denken en ik hoop  dat de mensen gaan stemmen met verstand en niet uit een onderbuik gevoel. En wat de politieke partijen betreft, kom eens na wat je belooft, waardoor de kiezen eindelijk het gevoel krijgt dat ze gehoord worden.

P.s. Meneer Rutte ik krijg nog 1000 Euro van u.

Advertisement